Sanktuarium Markowice
Dziś jest poniedziałek, 20 maja 2019 r.
imieniny obchodzą: Aleksander, Bernardyn, Bazyli
Wspólnota "Skandal Krzyża"

My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem [skandalem] dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. (1 Kor 1,23-24)

Wspólnota „Skandal Krzyża” to wspólnota mężczyzn, którzy odkrywają szczególne objawienie się Miłości Bożej poprzez doświadczenie choroby uzależnienia i współuzależnienia. Dlatego też gromadzą się w niej przede wszystkim same osoby uzależnione (po odbytej terapii, trwające w trzeźwości) i współuzależnione, które pragną jeszcze głębiej wnikać w misterium Miłości Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.
Członkiem Wspólnoty może być jedynie osoba pełnoletnia. Nie jest to społeczność terapeutyczna (choć elementy tej metody będą tutaj występować), ale wspólnota wiary, wspólnota braci,  którzy odkrywają swoje szczególne miejsce w Kościele i misję do spełnienia w świecie. Wierzymy, że Krzyż naszego Pana jest źródłem wolności, tylko tutaj możemy dostąpić łaski autentycznego wyzwolenia. Osoby po terapii zobowiązane są do kontynuowania terapii i realizacji zaleceń post terapeutycznych.


Nadrzędne zadania Wspólnoty to:

Pogłębianie miłości do chwalebnego Krzyża naszego Pana - krzewienie kultu Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego,
Wspieranie siebie nawzajem w trwaniu i pogłębianiu życia w trzeźwości poprzez budowanie więzi braterskich wewnątrz Wspólnoty i propagowanie abstynencji i trzeźwości jako stylu życia wybranych uczniów Jezusa.

Główną Patronką tego dzieła jest Matka Boża, Królowa Miłości i Pokoju, która trwała pod Krzyżem swojego Syna. Członkowie Wspólnoty  odnoszą w sposób szczególny do siebie słowa Jezusa: „Oto Matka Twoja”. Chcemy wziąć Maryję do siebie i wypełniać nasze zadania pod jej szczególną opieką.

Wspólnota oparta jest na trzech filarach:

I Wspólne życie

Członkowie Wspólnoty prowadzą wspólne życie spotykając się ze sobą w sposób regularny na spotkaniach społeczności (raz w tygodniu) oraz uczestnicząc w poszczególnych wydarzeniach Domu. Niektórzy Bracia, po zakończonej terapii, mieszkać będą w Domu i realizować ideał wspólnego życia wg ustalonego harmonogramu – porządku dnia. Wszyscy bracia spotykają się będą na uroczystościach wspólnotowych, w miarę możliwości na wspólnych posiłkach i rekreacji. Miejscem wspólnego życia jest Dom Parafialny przystosowany w tym celu. Podkreślić trzeba służebny charakter Wspólnoty wobec parafii i wdzięczność za gościnę, jaką Parafia udziela Wspólnocie.

II Wspólna modlitwa

Sercem Wspólnoty jest modlitwa, która dodaje siły i mocy każdemu wierzącemu. Wspólnota pragnie gromadzić się na niedzielnej Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu, liturgii godzin. Miejscem tego kultu jest Sanktuarium Markowickie. Jest ono w sposób wyjątkowy domem modlitwy wstawienniczej za osoby uzależnione, współuzależnione, przeżywające trudności. Chcemy tutaj wypraszać szczególną łaskę wolności dla osób nam powierzonych.

III  Wspólna praca

Bracia zobowiązują się do pracy na rzecz Sanktuarium i Domu. Każdy członek Wspólnoty pracuje 20 godzin tygodniowo dla wspólnego dobra. Ponadto członkowie Wspólnoty są zatrudnieni w wymiarze ½ etatu w Markowickiej Spółdzielni Socjalnej NAZARET, która zajmuje się obsługą ruchu turystyczno-pielgrzymkowego oraz pielęgnacją terenów zielonych wokół Sanktuarium. 

 

Opiekunem Wspólnoty jest ks. Jacek Dziel.

Apostolstwo Żywego Różańca
Chór Parafialny Chorus Mariae Reginae
Grupy AA
Lektorzy i kantorzy
Ministranci (LSO)
Parafialny Klub Seniora
Parafialny Zespół Caritas
Wspólnota "Dom na Skale"
Wspólnota "Skandal Krzyża"
Copyright © 2014 Sanktuarium w Markowicach
W ramach strony markowice.eu stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.