Sanktuarium Markowice
Dziś jest sobota, 2 grudnia 2023 r.
imieniny obchodzą: Balbina, Paulina, Bibiana
Sakramenty

Chrzest Święty
Dziecko do chrztu mogą zgłosić wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie.
Jedno lub obydwoje rodziców zgłaszają się do kancelarii parafialnej, by sporządzić akt chrztu św.
Wymagane są poniższe dokumenty:

 • odpis aktu urodzenia dziecka z USC,
 • dane personalne rodziców chrzestnych oraz zaświadczenie z parafii zamieszkania o możliwości pełnienia roli rodzica chrzestnego,
 • w przypadku chrztu dzieci spoza parafii, zgoda proboszcza z parafii miejsca zamieszkania.

 

Bierzmowanie

W naszej parafii sakrament bierzmowania udzielany jest co 2 lata, dlatego młodzież z klas 1 i 2 gimnazjum rozpoczyna przygotowania, a przystępują do przyjęcia sakramentu odpowiednio w 2 i 3 klasie. Najbliższy termin to 2016 r. Wymagane jest od kandydatów m. in.:

 • uczestnictwo we Mszy Świętej w każdą niedzielę i nakazane święto,
 • regularnego przystępowania do Sakramentu Pokuty i Pojednania
 • sumiennego i aktywnego uczestnictwa w katechezie szkolnej,
 • uczestnictwo w regularnych spotkaniach przygotowujących  
 • poznanie i udział w spotkaniach jednej z grup parafialnych 
 • uczestnictwa w październikowych nabożeństwach różańcowych, roratach w okresie Adwentu, rekolekcjach wielkopostnych, nabożeństwach Drogi Krzyżowej oraz majowych,
 • odpowiedzialnego i godnego zachowania w kościele i na spotkaniach,
 • złożenia pisemnego podania do Księdza Biskupa z prośbą udzielenie Sakramentu Bierzmowania,
 • przedstawienia wyciągu z aktu chrztu,
 • bycia świadkiem wiary w Boga.

Osoby będące spoza parafii winny przedstawić pisemną zgodę wypisaną przez proboszcza parafii do której są przypisane.
 

Pierwsza Spowiedź i Komunia Święta
Przygotowanie do Pierwszego Sakramentu Pokuty i Pojednania pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy Św. rozpoczyna się w klasie III poprzez katechizację w szkole i spotkania w parafii. Dziecko przystępuje do I Komunii Świętej w swojej parafii. Tylko w uzasadnionych sytuacjach może przystąpić do tego sakramentu w innej parafii po przedstawieniu pisemnej zgody z własnej parafii.
Rodzice dzieci, które zostały ochrzczone w innej parafii są zobligowani do przedstawienia świadectwa chrztu.
Pierwsza Komunia Święta w naszej parafii odbywa się w trzecią niedzielę maja.


Sakrament Pokuty
W Sanktuarium codziennie ksieża pełnią dyżur spowiedzniczy w godz. 17.00-18.00, w niedzielę 15 minut przed każdą Mszą św.

 

Sakrament Małżeństwa
Kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed ślubem w celu załatwienia formalności przedmałżeńskich.
Formalności prawne poprzedzające zawarcie małżeństwa należy uregulować w parafii narzeczonej lub narzeczonego (jeżeli narzeczeni chcą je przeprowadzić w innej parafii konieczne jest zezwolenie jednego ze swoich proboszczów). Narzeczeni przedkładają następujące dokumenty:

 • świadectwo chrztu świętego (aktualne, z datą wystawienia nie wcześniej niż trzy miesiące przed jego doręczeniem),
 • świadectwo bierzmowania (zazwyczaj jest wypisane na metryce chrztu),
 • dowód osobisty,
 • ostatnie świadectwo katechizacji szkolnej (gdzie jest ocena z religii),
 • zaświadczenie o ukończeniu katechizacji przedmałżeńskiej (tzw. kurs przedmałżeński),
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego na tzw. ślub konkordatowy lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,
 • osoby nieletnie (przed ukończeniem 18-tego roku życia) muszą przedstawić zezwolenie sądu i pisemną zgodę rodziców,
 • wdowiec lub wdowa - odpisy aktu zgonu zmarłego małżonka lub małżonki zarówno z USC jak i z parafii zamieszkania,
 • dane personalne świadków ślubu: imię, nazwisko, wyznanie, wiek, adres zamieszkania, zawód,

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed ślubem w celu spisania protokołu przedślubnego i otrzymują wskazówki dotyczące dalszych kroków, przygotowawczych związanych z ich ślubem.


Sakrament Chorych
Sakrament chorych w parafii udzielany jest w III niedzielę lipca w czasie Mszy św. o godz. 16.00 (odpust chorych) oraz 11 lutego w Światowy Dzień Chorych.
Osoby chore i starsze pragnące skorzystać z Sakramentu Chorych należy zgłaszać w biurze parafialnym lub zakrystii.
W pokoju chorego należy stół nakryć białym obrusem, postawić na nim krzyż, świeczki, naczynie z wodą świeconą i kropidło, watę i spodek.
Jeśli stan zdrowia chorego na to pozwala Sakrament Chorych poprzedzony jest spowiedzią. Po udzieleniu tego sakramentu chory przyjmuje Komunię świętą. Domownicy również mogą przyjąć Komunię świętą w jego intencji.

Plan Służby Bożej
Biuro parafialne
Duszpasterze
Sakramenty
Pogrzeb, cmentarz parafialny
Zasięg terytorialny parafii
Ochrona danych osobowych w Kościele
Copyright © 2014 Sanktuarium w Markowicach
W ramach strony markowice.eu stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.